زندگی را در پارمیس، فرشته باران تجربه کنید

چرادهکده پارمیس ؟

برخی از مزایای دهکــده ویلایی پارمیـس

ویدیو معرفی مجموعه

سند تک برگ
شش دانگ

مساحت هفت هکتار
محصور شده

نزدیکی به مناطق
گردشگری گیلان

نگهبانـی
24 ساعته

برق زیر زمینی
با قدرت ترانس 800 kv

امتیازات آب، گاز،
فیبر نوری

مشــاوره و کــسب اطلاعات بیشتـــر:

۶۰۰۱    ۸۸۰   ۰۹۱۲

۶۰۰۰   ۱۳۱   ۰۹۳۰

۱۲۰ قطعه تفکیکی

۸ قطعه دیگر فضای ورزشی فضای سبز و . . .

شرایط دریافت آسان پروانه ساختمان
(زیر نظر شهـــرداری منطقـــه 5 رشــت)